در پی انتشار نامه سرگشاده یا سرگشوده محمود احمدی نژاد به دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا واکنش های متفاوتی به این نامه ابراز شده است.
امیدواریم کاربران آشنا با ترجمه زبان انگلیسی درباره این نکات نظر دهند تا بحثی فنی شکل گیرد:
1- نامه با عبارت  In the name of God  و به عنوان ترجمه «بسم الله الرحمن الرحیم» آغاز  می شود. در ترجمه این آیه اما بهتر است از خود واژه «الله» استفاده شود که اسم خاص است. چون God معنی «خدای مسلمانان» را به تمامی باز نمی تاباند و یک مسلمان خصوصا وقتی قصد ترجمه «بسم الله» را دارد باید از Allah استفاده کند. بنا بر این ترجمه دقیق «بسم الله الرحمن الرحیم» In the name of Allah است.
2- در این گونه نامه ها مرسوم نیست که Hello there در آغاز بیاید. در نامه های دیگر هم نیاید بهتر است و در این گونه نامه ها به طریق اولی معمول نیست.
3- به نظر می رسد کل نامه ترجمه لغت به لغت باشد و همین برای خوانندگان انگلیسی  زبان ایجاد مشکل می کند. حال آن که در انتقال برخی مفاهیم نیاز به ترجمه واژه به واژه نیست و این امر البته مستلزم آن است که نویسنده به هر دو زبان مقصد و مبدأ تسلط داشته و اصطلاحا Equidistant  باشد.
4- شماری از واژگان نادرست نیست اما ادبیات مکاتبات رسمی متفاوت است. البته چون مخاطب نامه دونالد ترامپ است شاید قابل توجیه باشد.
5- به نظر نمی رسد یک آمریکایی بتواند درک کند In service of the Iranian به جای خادم ملت ایران دقیقا یعنی چه و منظور او مشخصا چیست؟
 قطعا تصویر ترامپ از آقای احمدی نژاد تنها «رییس جمهوری سابق ایران» است و «خادم ملت ایران» برای او مفهومی ندارد.
6- در میانه نامه واژه Introduction به معنی مقدمه آمده که رایج نیست.
  بخش پایانی نامه نیز چنان از ضعف مفرط در ادبیات انگلیسی رنج می برد که اشاره به  یکایک آنها این نوشته را طولانی و خارج از حوصله خواننده می سازد و چون این یادداشت را وارد نکات تخصصی می کند به آنها نمی پردازم اما هر که اندک اشنایی با مکاتبات رسمی داشته باشد متوجه این موارد خواهد شد.