در حال حاضر برای سفارش تایپ خود کافی است فایل را به ایمیل کافه ترجمه ارسال نمایید . سپس قیمت گذاری توسط اپراتور انجام می شود و پس از تایید کاربر کار به تایپیست سپرده می شود . و پس از انجام کار از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد . 

ایمیل کافه ترجمه  info@cafetarjome.com 

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید