پرداخت به دو صورت انجام می پذیرد 

1 - از طریق پرداخت آنلاین : که فقط کافیست رمز دوم کارت خود را داشته باشید و از طریق درگاه الکترونیک سایت پرداخت را انجام نمایید . 

2 - از طریق کارت به کارت : که نیاز به حضور شما به دستگاه های ATM  می باشد 

شماره حساب مرکز کافه ترجمه (شماره کارت):

6221  0611  0017  2230   بانک پارسیان به نام امیر ناوی