قالب پاورپونت 12 اسلایدی باپیش زمینه سفید 

قالب پاورپونت 26 اسلایدی با پیش زمینه سفید

قالب پاورپونت 27 اسلایدی مناسب برای دانشجویان 

قالب پاورپونت 18 اسلایدی با پیش زمینه سفید آبی

قالب پاورپونت 27 اسلایدی با پیش زمینه آبی 

قالب پاورپونت حرفه ای با 37 اسلاید 

پاورپونت آماده با موضوع شناخت اجتماعی

(پاورپونت آماده زمینه روانشناسی(آدلر 

پاورپونت رایگان زمینه روانشناسی با موضوع فشار روانی 

پاورپونت رایگان زمینه روانشناسی با موضوعسهم عوامل روان شناختی در ادراک خودکارآمدی جنسی 

پاورپونت رایگان زمینه عمران - معماری با موضوع اجرای سازه به روش آی سی اف

 پاورپونت رایگان زمینه روانشناسی با موضوع نظريه ارگانيسمي – مقايسه‌اي ورنر 

:پاورپونت رایگان زمینه روانشناسی با موضوع نواحی اختصاصی مغز که در وسواس نقش دارند

پاورپونت رایگان زمینه روانشناسی با موضوع اختلال شخصیت 

پاورپونت رایگان زمینه علوم اجتماعی با موضوع: "بررسی نقش توانمندیهای همسران شهید در انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی