کد مترجم: 586

انتقال توان بی­سیم یک گذینه ایمن، با دوام و دارای قابلیت اطمینان بالا به عنوان یک راه حل برای انتقال توان الکتریکی معرفی شده است. WPT برای محدوده توانهای پایین در تجهیزات الکترونیکی و مهندسی پزشکی و در محدوده توانهای بالاتر به عنوان شارژر خودروهای الکتریکی و قطارهای برقی مورد توجه واقع شده است. عملکرد یک شارژر بی­سیم با استفاده از کوپل مغناطیسی به ساختار مدار جبرانساز و ضریب کوپل مغناطیسی وابسته است. 

ترجمه:

Wireless Power Transfer (WPT) is a safe, lasting and highly reliable solution for transferring electrical power. WPT is employed for low power ranges in electronic devices and biomedical equipments and higher ranges of power for charging electric vehicles and electric trains. Performance of a wireless charger using magnetic coupling depends on the structure of the compensating circuit and magnetic coupling coefficient. 

 

 ------------------------------------------------------------------------

کد مترجم: 134

 

امروزه توجه بسیاری از تولید­کنندگان خودرو­های الکتریکی به انتقال توان بی­سیم جلب شده است. صفحات مغناطیسی دایره­ای یکی از انواع مورد استفاده به منظور استفاده در چنین کاربردی هستند. از آنجا که در فرایند شارژ امکان قرار نگرفتن صحیح صفحات روی یکدیگر محتمل است. با این حال یک سیستم قدرتمند باید بگونه­ای طراحی شود که کمترین تاثیر را از شرایط محیطی بپذیرد. از این رو این مقاله به ارائه روش طراحی و بهینه سازی­ صفحات شناخته شده دایره­ای به منظور کاهش حساسیت به شرایط عدم تطبق کامل پرداخته است. چنین طراحی علاوه بر کاهش حجم فریت و مس موردا استفاده در سیم­پیچ سبب کاهش تلفات و وزن سیستم می­گردد. 

ترجمه

There has been an increasing interest in wireless power transfer (WPT) for manufacturers of electrical vehicles. Circular magnetic pads are one example of its application. The pads may not properly superimpose during charging, however, a powerful system has to be designed in a way that becomes less affected by environmental conditions. Therefore, this paper aims to present a design and optimization method for the known circular pads in order to reduce susceptibility to misalignment conditions. Such design reduces the volume of ferrite and copper used in coils, as well as system losses and weight.