تعرفه ترجمه انگلیسی به فارسی

 هر 250 کلمه یک صفحه استاندارد

 

 

فوری

نیمه فوری

عادی

درصد تخفیف

تعداد صفحات

 

6700تومان

 

 

5300 تومان

 

 

3900 تومان

 

0 درصد

 1 الی 10

حداکثر 1 روز

3 الی 2 روز

1 الی 3 روز

 

6350 تومان

 

5000 تومان

 

3700 تومان

 

 5 درصد

 10 الی 25

حداکثر 3 روز

3 تا 5 روز

4 تا 6 روز

 

6000 تومان

 

  4780 تومان

 

3500 تومان

 

 10 درصد

 25 الی 50

حداکثر 5 روز

5 تا 8 روز

7 تا 12 روز

 

5700 تومان

 

4500 تومان

 

3300 تومان

 

 15 درصد

50 الی 100

حداکثر 10 روز

10 تا 15 روز

12 تا 24 روز

 

5300 تومان

 

4300 تومان

 

3100 تومان

 

 20 درصد

 100 به بالا

11 روز به بالا

16 روز به بالا

24 روز به بالا

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه ترجمه فارسی به انگلیسی 

هر 250 کلمه یک صفحه 

فوری

نیمه فوری

عادی

درصد تخفیف

تعداد صفحات

 

13500 تومان

 

10800 تومان

 

7800 تومان

 

 0 درصد

 1 الی 10

حداکثر 1 روز

1 الی 2 روز

1 الی 4 روز

 

12800 تومان

10200 تومان

 

7400 تومان

 

 5 درصد

10 الی 25

حداکثر 3 روز

3 تا 5 روز

5 تا 7 روز

 

12100 تومان

 

9700 تومان

 

7000 تومان

 

 10 درصد

 25 الی 50

حداکثر 6 روز

6 تا 8 روز

8 تا 12 روز

 

11500 تومان

 9180 تومان

 6630 تومان

 15 درصد

 50 الی 100

حداکثر 12 روز

9 تا 16 روز

13 تا 25 روز

 

11100تومان

8856 تومان

6400  تومان

 18 درصد

 100 به بالا

12 روز به بالا

17 روز به بالا

26 روز به بالا

 

تعرفه ترجمه کلیه زبان ها برای هر صفحه (هر 250 کلمه یک صفحه استاندارد )

زبان

قیمت(تومان)

کیفیت

آلمانی به فارسی

22000

عالی + بازخوانی

فارسی به آلمانی 

32000

عالی + بازخوانی

فرانسه به فارسی

22000

عالی + بازخوانی

فارسی به فرانسه

32000

عالی + بازخوانی

ایتالیایی به فارسی

23500

عالی + بازخوانی

فارسی به ایتالیایی

34000

عالی + بازخوانی

ترکی به فارسی

21500

عالی + بازخوانی

فارسی به ترکی

31000

عالی + بازخوانی

ژاپنی به فارسی

42000

عالی + بازخوانی

فارسی به ژاپنی

54000

عالی + بازخوانی

چینی به فارسی

41000

عالی + بازخوانی

فارسی به چینی

52000

عالی + بازخوانی

روسی به فارسی 

22000

عالی + بازخوانی

فارسی به روسی

32000

عالی + بازخوانی

 

اگر نیاز به ترجمه به زبان دیگری دارید کافیست با ما تماس بگیرید .

 

برای محاسبه دقیق سفارش خود کافیست ثبت نام کنید و فایل سفارش خود را ثبت نمایید تا اپراتور قیمت و زمان تحویل دقیق کار را برای شما محاسبه کند و به اطلاع شما برساند .

 

تذکر: ثبت سفارش و محاسبه قیمت در سایت توسط اپراتور بصورت رایگان انجام می شود

 حداکثر زمان برای محاسبه قیمت و زمان تحویل سفارش   10 دقیقه می باشد