ویرایش علمی
ویرایش علمی متن ترجمه شده شامل : تطبیق فعل و فاعلها،اصلاح نوشتار محاوره ای ، تغییر ساختار کلی بدون تغییر در مفهوم ، روان سازی و انتقال بهتر مفهوم می باشد 
فقط کافیست ثبت نام کنید