ویرایش فنی
ویرایش فنی در ترجمه شامل کنترل رسم الخط،علامت گذاری و همسان سازی و یک دست سازی ترجمه می باشد . 
ویرایش ترجمه در کافه ترجمه توسط برترین مترجمان ما انجام خواهد شد .
فقط کافیست ثبت نام کنید