ویرایش مقالات به زبان انگلیسی بسیار مهم می باشد زیرا چاپ مقالات شما در ژورنال های خارجی مستلزم یک ویرایش حرفه ای می باشد که چاپ در ژورنال های خارجی را تضمین می کند . 

ما با استفاده از بهترین ویراستار ها و مترجمین خود این تضمین را به شما می دهیم که بهترین ویرایش را به شما ارایه دهیم 

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید