کد مترجم: 42

کارشناسی ارشد - برق - الکترونیک

رزومه: دارای 4 سال سابقه ترجمه تخصصی و پیشرفته ی انگلیسی به فارسی متون و مقالات برق الکترونیک و قدرت